Loud PC


Kan dat lawaai wat stiller? Hoe hoger de kloksnelheid, hoe meer gezoem
15 december 2000 | Ben Donke

Sneller en krachtiger. Dat is de onuitgesproken slogan van de huidige top-pc's. Helaas betekent dat ook luidruchtiger. De kracht van een processor van 1GHz produceert heel wat hitte en een te warme processor heeft heel wat grote en luidruchtige ventilatoren nodig om te blijven werken. Voeg daar het kabaal van een cd-rom drive, een harde schijf en een monitor bij en je krijgt geluidsniveaus van vijftig decibel or meer. Meer dan genoeg om je bloeddruk te doen stijgen en je productiviteit te be´nvloeden.

"Luid computerlawaai kan beslist een invloed hebben op je gezondheid", beweert Eric Greenspoon, president van NoiseWatch, een organisatie die geluidsoverlast bestrijdt. "Een computer gaat je niet doof maken, maar kan makkelijk je stressniveau verhogen. Als je in de buurt van meerdere servers werkt, overweeg je best oordopjes. Vermits dat soort geluid een serieus effect kan hebben." En tegen de tijd dat je het doorhebt, kan het al te laat zijn.

Alsof dat op zich nog niet erg genoeg is, kunnen rumoerige pc's ook je audio-toepassingen be´nvloeden. Greenspoon legt uit: "Ironisch genoeg kan spraakherkeningssoftware het systeem zo hard aanzwengelen, dat de microfoon ongewenste pc-geluiden begint op te pikken."

Een aantal fabrikanten zoals Compaq en IBM streven bewust naar stillere pc's, maar vele bedrijven nemen de geluidsfactor niet in overweging als ze een systeem in mekaar steken. De ultieme 'stille' is waarschijnlijk de Apple iMac, die zelfs geen ventilator heeft dankzij zijn innovatief design en een koelere PowerPC-microchip.

"We hebben de moeite niet genomen om ons op de Apple-markt te storten, omdat er zo goed als geen vraag naar is", zegt Ken Stead van Molex Thermal Acoustics, een industrieleider op het vlak van stille processors. "Intel-chips lopen warm, AMD's nog heter, dus richten we ons op het ontwerp voor die processoren. Ons nieuwe Radial Fin chipkoelsysteem kan lucht rondblazen in 360 graden, wat betekent dat het trager en stiller kan draaien. Het is al goedgekeurd door vier fabrikanten in de laatste drie maanden voor machines in het bereik van 866 MHz tot 1 GHz."

Je hoeft niet te wachten totdat er stillere pc's op de markt vanuit de VS komen. In Zweden bepaalt een industrienorm dat het geluid van een systeem niet boven de veertig decibels mag komen. EÚn fabrikant, CapTech, heeft zelfs een stille pc ontwikkeld die amper 16,5 decibels fluistert.

Het success van de stille systemen in Zweden is toe te schrijven aan de goed ingeburgerde gewoonte om industrieel lawaai tot een minimum te herleiden. Greenspoon geeft toe: "In Europa is er een engagement om industrieel lawaai te verminderen, wat we in de VS gewoonweg niet hebben." Silicon Valley, luisteren jullie?

Snorrende pc's Ziff Davis' Smart Business Labs testte de top-pc's in de VS, om te controleren of ze echt oorverdovend zijn bij het surfen. Hun resultaten tonen dat je beter maar naar de oordopjes grijpt!

Drempel voor gehoor: 0.0 dB Gefluister op anderhalve meter: 20.0 dB Regen en verkeer op 30 meter: 50.0 dB Snelwegverkeer dichtbij: 60.0 dB Compaq DeskPro (PIII 800MHz): 47.8 dB eMachines eTower (PIII 600MHz): 50.5 dB Gateway Select (Athlon 1GHz): 51.5 dB Dell Dimension (PIII 1GHz): 59.5 dB bron: Smart Business

 

Bron: ZD NET