Tatjana Hauptman, illustratie bij boek van John Irving

A Sound Like Someone Trying Not to Make a Sound.
Een geluid alsof iemand geen geluid wil maken.