Op deze pagina's diverse kunstwerken en foto's gewijd aan Pablo (Pau) Casals

Standbeeld in Montserrat

kunstenaar onbekend

A centenary statue of Pau Casals at Montserrat, Spain. The inscription below it reads "Pau Casals, Centenari Del Seu Naixement, 1876-1976" (Pau Casal, Centenary Of His Birth, 1876-1976). Bron: wikimedia, Foto door Mdd4696 onder de CCBYSA 2,5 licentie

Standbeeld Montserrat

Bron: jpdugene

Penning van de 3de internationale Pablo Casals competitie (1961)

 


Bron: rosenblumcoins

Door Casals ondertekende tekening

Bron: schubertiademusic