De balletdanseres (1891)

Edgar Degas 


De vraag is of dit wel cello's zijn, de knoppen zitten fout... Hamburger Kunsthalle. Bron: Bridgeman