..

Het boek van TonElly, met de titel Ontstemd

Ton IJlstra en Elly Waterman hebben in 2023 gezamenlijk een boekje gepubliceerd. Het heet ''Ontstemd'' en het bevat 13 verhalen geschreven door Ton. Elk verhaal is geïllustreerd door een linoleumsnede die door Elly is gemaakt. 

De verhalen zijn ''autobiografische fantasy.'' Het zijn verzonnen verhalen met een autobiografische kern. Het boekje is te koop voor € 10,- bij de auteurs. Stuur een bericht naar ton.ijlstraATgmail.com om het in je bezit te krijgen.

De inhoud van het boek

''Ontstemd'' bevat 13 verhalen waarvan het eerste verhaal, het titelverhaal, gaat over een man die ''last'' heeft van stemmen die hem vertellen wat hij moet doen. Soms gaat deze eenzame man in discussie met de stemmen. Eigenlijk is hij ook wel een beetje blij met de stemmen, ze voorzien hem van gezelschap. De lino bij dit verhaal heeft twee kleuren, vrolijke, angstige en rustige stemmen zweven boven de hersenpan van de hoofdpersoon. 

Het tweede verhaal gaat over de buurman die elke dag naar het werk vertrekt en zo een geregeld leven lijkt te leiden. Maar wat gebeurt er als plotseling de ik-figuur in het verhaal onverwacht terechtkomt bij de werkplek van deze buurman... De lino laat die werkplek zien, zonder de buurman.

Het derde verhaal neemt als uitgangspunt een herinnering van de auteur aan een uitspraak van zijn moeder: Je moet je papieren halen! Wat betekende dat eigenlijk en hoe is het in de praktijk uitgevallen? Die papieren zijn in je latere leven niet meer zo belangrijk, dat geeft de lino weer.

In ''Mijn liefde voor de Nederlandse natuur'' stipt de auteur een aantal dilemma's aan die reëel zijn en hopelijk herkenbaar voor de lezer. Wat is natuur eigenlijk en zijn er grenzen aan de natuur?

In ''De zomer van '53 '' retraceert de auteur de geschiedenis van zijn eigen verwekking. Hoe kon het eigenlijk dat in zijn ouderlijk gezin er nog een zesde kind geboren werd? Een jongen na vijf meisjes. De lino laat de zomerse romantiek zien.

Het zesde verhaal gaat over de avonturen die je in de bibliotheek kunt meemaken. Je kunt er zelfs ... engelen tegenkomen! 

''Dwalend door het huis van mijn vader'' is de eerste regel van het verhaal waarin de schrijver pijnlijke herinneringen ophaalt aan zijn jeugd. Het overlijden van zijn moeder, de dood van zijn broers en het vastgeroeste huwelijk van zijn ouders. De trap in dat ouderlijk heus, die een prominente rol speelt in het verhaal, was inspiratie voor een lino. 

In het verhaal met de titel ''Zinloos en absurd'' denkt een boer hardop na over zijn leven dat op de kop dreigt te worden gezet door maatregelen om de natuur te beschermen. Uiteindelijk blijkt hij toch dicht bij zijn melkvee te staan.

Het begin van de oorlog in Oekraïne is de aanleiding voor een verhaal over een vrouw die de hel van de oorlog tracht te ontvluchten. Ze reist met een stel onbekenden naar het westen. Ze wordt belangeloos geholpen.

In de trein kunnen ook spannende dingen gebeuren. Op een onschuldig traject tussen Konstanz en Karlsruhe blijkt meer aan de hand te zijn dan de oppervlakkige waarnemer kan vermoeden. Wat zit er in de koffers die op de linosnede staan?

Een plotseling opkomende herinnering aan Pipo en de Dikke Deur blijkt aanleiding te zijn tot een reflectie over de rol van de dikke deur en mensen met een vergelijkbaar lot in onze eigen tijd. Elly liet zich inspireren en maakte een lino van een roeptoeter.

De klimaatverandering staat centraal in ''Woerden Waterwereld''. Het verhaal is gesitueerd in een onbekende toekomst waar Woerden onder water blijkt te staan. Maar als het water zich terugtrekt, is dat aanleiding van spanningen tussen Woerdenaren... Hoogtepunt is een bijeenkomst in het donker, dus bij het verhaal een lino met veel zwart.

In het laatste, sterk gelaagde verhaal met vijf dromen probeert de ik-figuur, de schrijver, zijn dromen op te schrijven en ze te duiden. Noch het een noch het ander blijkt een eenvoudige klus te zijn. De lino laat een nachtkastje zien met een notitieboekje, uit het leven gegrepen.